Ettevõtlik kodanik
Praktiline õppemäng, mis arendab ettevõtlikkust ning õpetab ettevõtlus- ja majandusalaseid teadmisi.
Mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja?
"Ettevõtlik kodanik" on õppemäng, mis selgitab, kuidas toimib ettevõte, mis on maksud ja mida riik rahaga teeb.
Komplekt + rakendus
Õppekomplektile lisaks kasutatakse ka digitaalset mänguplatvormi
12-16a vanusele
Eakohased teemad põhikooli klasside õpilastele
20 - 30 osalejat
Ideaalne läbi viia keskmise kooliklassiga
Mida õpitakse?
Ettevõtlikud kodanikud töötavad oma firmas, maksavad töötajatele palka, riigile makse ning tasuvad igakuiselt ettevõtte tegevusega seotud püsikulusid. Kõigil on kiire ja tööd on palju, kuid raha aina väheneb. Noored ettevõtjad on sunnitud mõtlema, kas saab kuskilt kokku hoida või on mõistlikum leida rohkem kliente. Kõik valikud on võimalikud, kuid kas need lahendavad probleemi?
Missugune on ettevõtlik inimene?
Kust ja kuidas ettevõtte raha saab?
Kuidas raha ringleb?
Rollid meeskonnas
Mis on kasum, tulu ja kulu?
Mida riik maksudega teeb?
Mängu eesmärk on luua ettevõtluspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse- ja suhtluspädevuse ning matemaatikapädevuse arengut.

Rollimängu käigus õpivad noored tundma ja kasutama oma loomuomaseid tugevusi.
Motiveeritud õpilased
Loominguline keskkond, tõetruu tegevus ning mängulisus teevad kogemuse lõbusaks ja kaasahaaravaks.
Lõimitud õppeained
Mäng eeldab erinevate oskuste kasutamist, mistõttu toob esile erinevate õppeainete vajalikkuse ning aitab luua nendevahelisi seoseid.
Praktilised oskused
Rollimängus kogetu käigus liidetakse teadmised ja oskustega. Harjutatud oskused on iga päevaselt elus vajalikud ning valmistavad noori eluks ette.
Kõik mänguks vajalik...
...ühes karbis
Oleme haridusasutuste jaoks ette valmistanud mängukomplekti, mis sisaldab mängu läbiviimiseks vajalikke vahendeid.
...ja digivahendis
Spetsiaalse mängurakenduse abil juhib mängujuht mängu ning mängijad saavad rakendusest ülesandeid.
Kuidas alustada?
1
Soeta mängukomplekt
Mängukompkt sisaldab vahendeid mängu läbiviimiseks
2
Liitu Bizplay Akadeemiaga
Bizplay Akadeemia on keskkond õpetajale.
3
Tutvu, kuidas mängu korraldada
Bizplay Akadeemias on juhendajale kursus, mis selgitab kuidas mäng käib.
4
Korralda esimene mäng
Planeeri aeg, kutsu õpilased ja alusta mänguga
Kliendid meist
Anneli Kütt
majandus- ja ettevõtlusõpetaja, ettevõtja
Minu hinnangul on suurim väärtus, et õpilased õpivad suhtlemist ja müügitööd. Analüüsivad, miks läks nii nagu läks ja mida saaks paremini. Kasutan seda ettevõtluse tundides äriideede genereerimisel ja müügitöö harjutamisel.
Diana Tandru
majandus- ja ettevõtlusõpetaja
Arendab mitmeid kompetentse. Minul jääks kasutusse ettevõtluse tunnis, kus aitab leida koostööpartnerid, õpetab kokkuleppeid tegema ja nende täitmist jälgima, jmt müügiga seotud tavapäraseid tegevusi
Kadri Haavandi
informaatika- ja majandusõpetaja, endine karjäärispetsialist
Mäng sobib hästi kõikidele, ka mitte majandusõppe õpilastele, sest ülesehitus on lihtne. Arvan, et seda on kerge siduda eesti keele, inglise keele, ühiskonnaõpetusega.
Aive Kaldra
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Väärtuseks on, et noored on suunatud kogu mängu vältel iseseisvalt otsustama ja tegutsema, peavad tegema meeskonnatööd ja saavutama kokkuleppeid ning tegevus toimub nende endi nutiseadmete abil.
Aita oma õpilastel saada erilisteks.
Me tahame elada maalimas, kus kõigil on võimalus saada eriliseks.

Selle saavutamiseks muudame õpetamise personaalsemaks ja kaasavamaks.

Meie programmid aitavad sinul õpetajana muuta õpetatav materjal õppijale isikupärasemaks, kasutades seejuures paremate otsuste tegemiseks andmeid, et õpilasi motiveerida ja julgustada.
Made on
Tilda