Ettevõtlik pere
Praktiline õppemäng, mis arendab ettevõtlikkust ning õpetab rahatarkust.
Mis on perefirma? Kuidas käib säästmine?
"Ettevõtlik pere" on praktiline õppemäng, mis selgitab kuidas toimib perefirma, kuidas perega raha säästa ja milline on edukas meeskonnatöö?
Komplekt + rakendus
Õppekomplektile lisaks kasutatakse ka digitaalset mänguplatvormi
7-12a vanusele
Eakohased teemad I ja II kooliastme õpilastele
15 - 25 osalejat
Ideaalne läbi viia keskmise kooliklassiga
Mida õpitakse?
Igal perel on suur unistus, mille täitumiseks tuleb perel ühiselt raha säästa. Mängijad hakkavad tööle pereettevõtetes, mille raha teenitakse firma tooteid/teenuseid müües. Töö tegemise eest makstakse palka ning perekonna raha kulub eluks vajaliku peale nagu toit, riided, eluase jm.
Mille arvelt raha säästa, et pere unistus saaks täidetud?
Kuidas käib säästmine?
Vajadused, unistused, eesmärgid
Kuidas teha pere eelarvet?
Mis on perefirma?
Miks müük on oluline?
Mille eest makstakse palka?
Mängu eesmärk on luua ettevõtluspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse- ja suhtluspädevuse ning matemaatikapädevuse arengut.

Rollimängu käigus õpivad noored tundma ja kasutama oma loomuomaseid tugevusi.
Motiveeritud õpilased
Loominguline keskkond, tõetruu tegevus ning mängulisus teevad kogemuse lõbusaks ja kaasahaaravaks.
Lõimitud õppeained
Mäng eeldab erinevate oskuste kasutamist, mistõttu toob esile erinevate õppeainete vajalikkuse ning aitab luua nendevahelisi seoseid.
Praktilised oskused
Rollimängus kogetu käigus liidetakse teadmised ja oskustega. Harjutatud oskused on iga päevaselt elus vajalikud ning valmistavad noori eluks ette.
Kõik mänguks vajalik...
...ühes karbis
Oleme haridusasutuste jaoks ette valmistanud mängukomplekti, mis sisaldab mängu läbiviimiseks vajalikke vahendeid.
...ja digivahendis
Spetsiaalse mängurakenduse abil juhib mängujuht mängu ning mängijad saavad rakendusest ülesandeid.
Kuidas alustada?
1
Soeta mängukomplekt
Mängukompkt sisaldab vahendeid mängu läbiviimiseks
2
Liitu Bizplay Akadeemiaga
Bizplay Akadeemia on keskkond õpetajale.
3
Tutvu, kuidas mängu korraldada
Bizplay Akadeemiast leiad kõik juhendid mida vajad, et mänge läbi viia

4
Vii läbi esimene mäng
Planeeri aeg, kutsu õpilased ja alusta mänguga
Kliendid meist
Anneli Kütt
majandus- ja ettevõtlusõpetaja, ettevõtja
Minu hinnangul on suurim väärtus, et õpilased õpivad suhtlemist ja müügitööd. Analüüsivad, miks läks nii nagu läks ja mida saaks paremini. Kasutan seda ettevõtluse tundides äriideede genereerimisel ja müügitöö harjutamisel.
Diana Tandru
majandus- ja ettevõtlusõpetaja
Arendab mitmeid kompetentse. Minul jääks kasutusse ettevõtluse tunnis, kus aitab leida koostööpartnerid, õpetab kokkuleppeid tegema ja nende täitmist jälgima, jmt müügiga seotud tavapäraseid tegevusi
Kadri Haavandi
informaatika- ja majandusõpetaja, endine karjäärispetsialist
Mäng sobib hästi kõikidele, ka mitte majandusõppe õpilastele, sest ülesehitus on lihtne. Arvan, et seda on kerge siduda eesti keele, inglise keele, ühiskonnaõpetusega.
Aive Kaldra
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Väärtuseks on, et noored on suunatud kogu mängu vältel iseseisvalt otsustama ja tegutsema, peavad tegema meeskonnatööd ja saavutama kokkuleppeid ning tegevus toimub nende endi nutiseadmete abil.
Aita oma õpilastel saada erilisteks.
Me tahame elada maalimas, kus kõigil on võimalus saada eriliseks.

Selle saavutamiseks muudame õpetamise personaalsemaks ja kaasavamaks.

Meie programmid aitavad sinul õpetajana muuta õpetatav materjal õppijale isikupärasemaks, kasutades seejuures paremate otsuste tegemiseks andmeid, et õpilasi motiveerida ja julgustada.
Made on
Tilda