Ettevõtlus- ja rahatarkuse õppeprogramm "Ettevõtlik pere"
Praktiline kogemus ettevõtlusest, kus läbitakse teemad isiklikust rahakotist pereettevõtte toimimiseni.
2h mäng + 12 tunnikava
Sobib ettevõtlusringiks, projektinädalaks, ettevõtluslaagrisse.
4-7 klassile
Eakohased teemad 9-13 aastastele
15 - 25 osalejat
Ühe klassi jagu õpilasi
Õppeprogramm on koostatud mitmetasandiliste õpikihtidena.
Ettevõtlik pere õppeprogramm on koostatud põhimõttel, et kõiki ülesandeid täidetakse meeskonnaga koos arutades, oma tugevusi ja nõrkusi meeskonna kaudu tundma õppides ning mõistmises, et me kõik olemegi põhjusega erinevad.

Ülesanded
Esimene õpikiht on ettevõtlus ja rahatarkusega seotud ülesanded.
Eesmärgid
Teine õpikiht on õpetada noor ise sõnastama õpieesmärke ning märkama mõisteid
Seosed
Kolmas õpikiht on tunnete ja emotsionaalsete seisundite kirjeldamisoskuse ja töövõimekuse ning tulemuste vaheliste seoste märkamise arendamine.
Koostöö
Neljas õpikiht on koostööoskuste arendamine.
Kuidas programm õpetaja elu lihtsamaks teeb?
 • Ettevõtlikkusõppe teemad ühes programmis
  Kas soovid leida ettevõtlikkuse, rahatarkuse ja meeskonnatöö oskuste arendamiseks ühte läbi mõeldud programmi ilma, et peaksid tunde googeldama ja otsima ning oma aega programmi koostamisele raiskama?
 • Motiveeritud õpilased
  Oled väsinud õpilaste õppima meelitamisest ning otsid kaasahaaravaid mängulisi lahendusi, et saada ka ise õpetamisest eduelamus?
 • Meeskonnatöö oskused
  Soovid, et õpilaste meeskonnatöö oskused areneksid, kuid sul pole head ideed, kuidas seda süsteemselt igas tunnis teha?
 • Analüüsioskus
  Soovid, et õpilased õpiksid iseennast paremini tundma, kuid tunned, et puuduvad töövahendid, kuidas õpilast oma arengut ise analüüsima ja jälgima aidata?
Programmi tutvustavad koolitused:
 • Aeg & koht:
  21.02.2024 "Ettevõtlik pere" õppeprogrammi tutuvustusseminar Tartus
  10:00-15:00
  Õppemängule "Ettevõtlik pere" on valminud õppeprogramm, mis võimaldab mängu läbivaid teemasid käsitleda süvitsi tunnis, ettevõtlusringis, projektinädalal või laagris.
  Õppeprogrammi tutvustavat koolitust viivad läbi kogenud mängujuhid ja programmi autorid.Koolituse täpsem info.
 • Aeg & koht:
  06.03.2024 Lühitutvustus veebis
  15:00-16:00
  Õppeprogrammi "Ettevõtlik pere" mängulaiendi lühitutvustus.
  Õppeprogramm sobib kasutada, tunnis, ettevõtlusringis, projektinädalal või laagris.
  Registreeri veebitutvustusele.
 • Aeg & koht:
  12.04.2024 Lühitutvustus veebis
  15:00-16:30
  Õppeprogrammi "Ettevõtlik pere" mängulaiendi lühitutvustus.
  Õppeprogramm sobib kasutada, tunnis, ettevõtlusringis, projektinädalal või laagris.
  Registreeri veebitutvustusele.
 • Aeg & koht:
  18.04.2024 "Ettevõtlik pere" õppeprogrammi tutuvustusseminar Tallinnas
  10:30-15:30
  Õppemängule "Ettevõtlik pere" on valminud õppeprogramm, mis võimaldab mängu läbivaid teemasid käsitleda süvitsi tunnis, ettevõtlusringis, projektinädalal või laagris.
  Õppeprogrammi tutvustavat koolitust viivad läbi kogenud mängujuhid ja programmi autorid. Koolituse täpsem info.
Kui sa soovid programmi tutvustavat koolitust (5h)
või programmi tutvustust (2h) oma maakonda kirjuta:
info@bizplay.ee

Tasuta 1 h konsultatsioon:
Kuidas süsteemselt ettevõtlikkuse arendamist korraldada? Ettevõtlikkuse arendamise baaspõhimõtted ja väärtused; parktilised lahendused ja lood kuidas teised on teinud; vanuste ülene ja läbiv süsteemsus; lõiming ainetesse.

Kuidas rakendada õpilaselt õpilasele õpetamise süsteemi? Ettevõtlusküla juhtimiskool on õpilaselt õpilasele õpetamise süsteem ning baseerub Karjääriõppe mudelile.

Milliseid programme kasutada projektinädala, laagri, huviringi läbisiimiseks?

Küsi lisainfot tasuta konsultatsiooni kohta või lepi kokku kohtumine evelin@bizplay.ee


Kliendid meist
 • Anneli Kütt
  majandus- ja ettevõtlusõpetaja, ettevõtja
  Minu hinnangul on suurim väärtus, et õpilased õpivad suhtlemist ja müügitööd. Analüüsivad, miks läks nii nagu läks ja mida saaks paremini. Kasutan seda ettevõtluse tundides äriideede genereerimisel ja müügitöö harjutamisel.
 • Diana Tandru
  majandus- ja ettevõtlusõpetaja
  Arendab mitmeid kompetentse. Minul jääks kasutusse ettevõtluse tunnis, kus aitab leida koostööpartnerid, õpetab kokkuleppeid tegema ja nende täitmist jälgima, jmt müügiga seotud tavapäraseid tegevusi
 • Kadri Haavandi
  informaatika- ja majandusõpetaja, endine karjäärispetsialist
  Mäng sobib hästi kõikidele, ka mitte majandusõppe õpilastele, sest ülesehitus on lihtne. Arvan, et seda on kerge siduda eesti keele, inglise keele, ühiskonnaõpetusega.
 • Aive Kaldra
  ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
  Väärtuseks on, et noored on suunatud kogu mängu vältel iseseisvalt otsustama ja tegutsema, peavad tegema meeskonnatööd ja saavutama kokkuleppeid ning tegevus toimub nende endi nutiseadmete abil.
Aita õpilastel, märgata tugevusi ning kasvatada enesekindlust!
"Inimesed, kes räägivad nõrkustest, räägivad tugevustest, mida on kasutatud vales kohas." Mats Soomre KoostööKunstiKooli juhtivtreener

Me usume, et koolirõõmu ja tööõnne kasvatamiseks on vaja igal inimesel leida koht, kus saab oma tugevusi iseenda ja teiste heaks tööle panna.

Soovime anda oma panuse, et muuta õpetamine personaalseks, loomuomaseid tugevusi toetavaks ning enesekindlust kasvatavaks põnevaks seikluseks. Teeme iga päev tööd, et meie programmide läbiviijad oskaksid luua õpiruume, mis aitavad arvestada õppija isikupäraga.

Ettevõtlikkus tähendab julgust algatada, otsustada ning võtta vastutus. Selleks on võimeline ainult ennastjuhtiv inimene, kes on saanud väga palju katsetada ja eksida ning oma vigadest õppida. Sinu abiga saame luua igasse kooli simulatsioonilabori, kus on turvaline ja toetatud keskkond katsetada inimeseks olemist.

Made on
Tilda