"Ettevõtlik pere" õppeprogrammi tutuvustusseminarid õpetajale

21.02.2024 Tartus
18.04.2024 Tallinnas
Tule õpi, kuidas "Ettevõtlik pere" õppeprogrammi oma koolis kasutada (tasuta testperiood kuni 31.01.2024)
Registreeru seminarile:
Hind: 59€ (sisaldab lõunasööki)
Tutvustame õppemängu "Ettevõtlik pere" juurde loodud mängulaiendit ehk õppeprogrammi, mis võimaldab mängus käsitletavaid teemasid süvitsi käsitleda.
21.02 kell 10.00-15.00
Tartu Ettevõtluskülas

18.04 kell 10.30-15.30
Tallinna Ettevõtluskülas

Hind: 59€
Oleme Ettevõtluskülas pakkunud juba 13 aastat ettevõtlus ja rahatarkuse teemalisi rollimänge. Nüüd oleme Swedbanga abil loonud õppeprogrammi "Ettevõtlik pere" mängulaiendi (tunnikavad + töölehed). Õppeprogramm on hea täiendus „Ettevõtlik pere" õppemängule ja sobib nii ettevõtlustunni, ettevõtlusringi kui ka projektipäeva/nädala või laagri korraldamiseks. Õppeprogrammi kasutamine on testimiseks koolidele TASUTA.

Osalema ootame: Põhikooli I ja II astme õpetajad, noorsootöötajad
Päevakava
21.02.2024 Tartus
18.04.2024 Tallinnas
10.00-10.30
10.00-10.30
Kogunemine ja tervituskohv
10.30-13.00
10.30-13.00
Ettevõtlusküla õppeprogrammide tutvustus "Ettevõtlik pere" rollimängu näitel
Evelin Rätsep, Ettevõtlusküla asutaja, mängudisainer, programmi kaasautor (Tallinnas/Tartus)
Eliise Oss, Ettevõtlusküla juhendaja, programmi kaasautor (Tartus)
Ettevõtlusküla õppemetoodikad ja baasväärtused.
Mängime rollimängu "Ettevõtlik pere"
13.00-13.45
13.00-13.45
Lõuna
13.45-14.30
13.45-14.30
"Ettevõtlik pere" õppeprogrammi kasutusvõimalused koolis/noortekeskuses.

Merle Karuks, Põltsamaa Ühisgümnaasium karjäärikoordinaator, programmi kaasautor (Tartus)
Eliise Oss, Ettevõtlusküla juhendaja, programmi kaasautor (Tartus)
Evelin Rätsep, Ettevõtlusküla asutaja, programmi kaasautor (Tallinnas)
Helen Karus, Sõmeru Põhikooli ettevõtlusõpetaja, programmi kaasautor (Tallinnas)


Ettevõtlus- ja rahatarkuse õppeprogrammi "Ettevõtlik pere" mängulaiendi tutvustus. Kuidas kasutada programmi ainetunnis, teistesse ainetesse lõimituna, ringitegevuseks, projektipäevade/nädalana, laagris? Programmi seotus RÕKiga ja Karjääriõppe mudeliga.
14.30-15.15
14.30-15.15
Õpilane õpetab õpilast süsteem "Ettevõtlusküla juhtimiskool"
Helen Karus, Sõmeru Põhikooli ettevõtlusõpetaja, programmi kaasautor (Tartus/Tallinnas)
Merle Karuks, Põltsamaa Ühisgümnaasium karjäärikoordinaator, programmi kaasautor (Tartus)

Kuidas kasutada õppeprogrammi õpilastest mängujuhendajate koolitamiseks ning luua kooli õpilane õpetab õpilast süsteem Lääne-Virumaa õpetajate arenguprogrammi ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi näitel.
15:15-15:30
15:15-15:30
Päeva kokkuvõte
VÕIMALUS SAADA SEMINARI KOHTA TÕEND.
Miks osaleda?
 • Ettevõtlikkusõppe teemad ühes programmis
  soovid leida ettevõtlikkuse, rahatarkuse ja meeskonnatöö oskuste arendamiseks ühte programmi ilma, et peaksid tunde googeldama ja otsima ning oma aega programmi koostamisele raiskama
 • Motiveeritud õpilased
  Oled väsinud õpilaste õppima meelitamisest ning otsid kaasahaaravaid mängulisi lahendusi, et saada ka ise õpetamisest eduelamus?
 • Meeskonnatöö oskused
  soovid, et õpilaste meeskonnatöö oskused areneksid, kuid sul pole head ideed, kuidas seda süsteemselt igas tunnis teha
 • Analüüsioskus
  soovid, et õpilased õpiksid iseennast paremini tundma, kuid tunned, et puuduvad töövahendid, kuidas õpilast oma arengut ise analüüsima ja jälgima aidata
Aita õpilastel, märgata tugevusi ning kasvatada enesekindlust!
"Inimesed, kes räägivad nõrkustest, räägivad tugevustest, mida on kasutatud vales kohas." Mats Soomre KoostööKunstiKooli juhtivtreener

Me usume, et koolirõõmu ja tööõnne kasvatamiseks on vaja igal inimesel leida koht, kus saab oma tugevusi iseenda ja teiste heaks tööle panna.

Soovime anda oma panuse, et muuta õpetamine personaalseks, loomuomaseid tugevusi toetavaks ning enesekindlust kasvatavaks põnevaks seikluseks. Teeme iga päev tööd, et meie programmide läbiviijad oskaksid luua õpiruume, mis aitavad arvestada õppija isikupäraga.

Ettevõtlikkus tähendab julgust algatada, otsustada ning võtta vastutus. Selleks on võimeline ainult ennastjuhtiv inimene, kes on saanud väga palju katsetada ja eksida ning oma vigadest õppida. Sinu abiga saame luua igasse kooli simulatsioonilabori, kus on turvaline ja toetatud keskkond katsetada inimeseks olemist.

Made on
Tilda